Vanuit de kernwaarden 'respect, samenwerken en verantwoordelijkheid' stellen wij wekelijks een regel centraal in onze school. Deze hangt in iedere gang en lokaal en wordt in de groepen besproken. Voor de regels, zie: Jaaroverzicht kernwaarden en regels van de week.pdf