ONZE KERNWAARDEN:

Respect    Samenwerken    Verantwoordelijkheid

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE BANISSCHOOL

Onze school is een mooi, compact gebouw in de wijk 'Veeneslagen', met jaarlijks ronde 35 nieuwe leerlingen. In totaal ruim 300 leerlingen. Een jong en enthousiast team van ongeveer 30 leerkrachten, die lesgeven in 15 groepen.
Zomaar wat getallen, maar ook een school waar leerlingen een plek mogen hebben om zich te ontwikkelen. Er wordt aandacht gegeven aan onder andere juiste vakinhoud en sociaal emotionele ontwikkeling. Klassikaal, maar waar nodig ook door ondersteuning op individueel niveau.
Bovenal mag er onderwijs uit Gods Woord worden gegeven met het gebed om Zijn onmisbare Zegen voor tijd en eeuwigheid. Voor alle data op de website geldt: D.V.


Een berichtje uit groep 1a

Beste Ouders,


Even een berichtje uit groep 1a.


Wij hebben in de hal een klokken winkel en het huisje van varkentje, wij zijn verkopers die alles keurig inpakken. In het huisje van varkentje drinken wij uit echte “champagneglazen”, eten wij heerlijke “oliebollen”.Vanaf volgende week maandag komt juf Voortman 10 weken bij ons stage lopen. We hopen dat ze een fijne tijd in onze groep heeft.


In de volgende cultuur week gaan wij over muziek werken, daarvoor hebben wij blikken nodig van b.v. babyvoeding, conserven. Wilt u die meegeven naar school als u die heeft.


In de bijlage heb ik een aantal foto’s bijgevoegd, o.a. dat groep 6 ons voorleest, sneeuw pret, oefenen voor kerst.

Veel kijkplezier!Hartelijke Groeten,

Juf M van den Noort.

Brief gezinsfoto met tijdstip

Beste ouders,

Vandaag hebben de kinderen die op de gezinsfoto gaan 3 november een brief gekregen met daarop het tijdstip.

Hebt u geen brief gehad, maar had u zich wel opgegeven, dan mag u mailen naar m.d.dannenberg@rsvr.nl.

In de brief staat:

'Wilt u uiterlijk vijf minuten voor het maken van de foto’s op school aanwezig zijn? Wilt u via de gele ingang binnenkomen? De foto’s worden in het speellokaal gemaakt.'

Dat geldt voor de ouders die kinderen thuis hebben, die bij op de foto moeten. Dus als er een foto wordt gemaakt van alleen kinderen die op school zitten, hoeft u natuurlijk niet naar school te komen. De leerkracht stuurt hen dan naar de fotograaf en het oudste kind haalt broertjes/zusjes op.

Vriendelijke groeten,

Melanie Dannenberg

Onderwijs

Principieel passend onderwijs

Als reformatorische school is 'Gods Woord' de basis van ons onderwijs. In de tien geboden vinden we de regels voor goed burgerschap. Onderwijskundig werken we aan passend onderwijs vanuit het onderwijsconcept BAS+. Dit betekent bouwen aan een adaptieve school en is te zien aan hoe wij werken aan voorspelbaarheid, regels en routines, ouder- en kind gesprekken, basiscommunicatie, coöperatief leren, etc. Passend onderwijs betekent dat wij een passende plek voor iedereen proberen te zoeken. Vaak binnen onze school, soms daar buiten.