ONZE KERNWAARDEN:

Respect    Samenwerken    Verantwoordelijkheid

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE BANISSCHOOL

Onze school is een mooi, compact gebouw in de wijk 'Veeneslagen', met jaarlijks ronde 35 nieuwe leerlingen. In totaal ruim 300 leerlingen. Een jong en enthousiast team van ongeveer 30 leerkrachten, die lesgeven in 15 groepen.
Zomaar wat getallen, maar ook een school waar leerlingen een plek mogen hebben om zich te ontwikkelen. Er wordt aandacht gegeven aan onder andere juiste vakinhoud en sociaal emotionele ontwikkeling. Klassikaal, maar waar nodig ook door ondersteuning op individueel niveau.
Bovenal mag er onderwijs uit Gods Woord worden gegeven met het gebed om Zijn onmisbare Zegen voor tijd en eeuwigheid. Voor alle data op de website geldt: D.V.


Foto’s Koningsspelen

Beste Ouders,


Hier een aantal foto’s van afgelopen vrijdag. Wat hebben we een gezellige morgen gehad!


Wilt u morgen een tas meegeven naar school, de kinderen mogen morgen hun werkjes van de afgelopen periode meenemen.


Hartelijke Groeten,

Juf M van den Noort.

Bezoek aan het Leemspoor

Beste Ouders,


Gelukkig zijn er voldoende auto’s, zodat we toch een bezoek kunnen brengen aan het Leemspoor.

We vertrekken om kwart over tien.

De auto’s kunnen we parkeren aan de Kruisweg.


De auto indeling is als volgt:

Moeder Joas H.:

Joas, Sophie, Morris en Julia.

Moeder van Laurens:

Laurens, Sander, Emmaly, Tonnie,Aafke.

Moeder van Lorena:

Lorena,Fedde, Liselotte, Ezra.

Moeder van Lars

Lars, André ,Rens.

Moeder van Marél:

Marél,Noortje, Nathan.

Moeder van Ruben:

Ruben,Charlotte, Joaz L.

Juf van den Noort:

David,Jitske, William.


We hopen dat we een mooi ritje aan maken in de trein.


Hartelijke Groeten,

Juf M van den Noort.

,

Onderwijs

Principieel passend onderwijs

Als reformatorische school is 'Gods Woord' de basis van ons onderwijs. In de tien geboden vinden we de regels voor goed burgerschap. Onderwijskundig werken we aan passend onderwijs vanuit het onderwijsconcept BAS+. Dit betekent bouwen aan een adaptieve school en is te zien aan hoe wij werken aan voorspelbaarheid, regels en routines, ouder- en kind gesprekken, basiscommunicatie, coöperatief leren, etc. Passend onderwijs betekent dat wij een passende plek voor iedereen proberen te zoeken. Vaak binnen onze school, soms daar buiten.