ONZE KERNWAARDEN:

Respect    Samenwerken    Verantwoordelijkheid

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE BANISSCHOOL

Onze school is een mooi, compact gebouw in een nieuwe wijk, met jaarlijks ronde 40 nieuwe leerlingen. In totaal ruim 340 leerlingen. Een jong en enthousiast team van ongeveer 30 leerkrachten, die lesgeven in 15 groepen.
Zomaar wat getallen, maar ook een school waar leerlingen een plek mogen hebben om zich te ontwikkelen. Er wordt aandacht gegeven aan onder andere juiste vakinhoud en sociaal emotionele ontwikkeling. Klassikaal, maar waar nodig ook door ondersteuning op individueel niveau.
Bovenal mag er onderwijs uit Gods Woord worden gegeven met het gebed om Zijn onmisbare Zegen voor tijd en eeuwigheid. Voor alle data op de website geldt: D.V.


inlogproblemen

Beste ouder(s),

De afgelopen dagen zijn er dagelijks storingen van MOO. Kinderen kunnen daardoor problemen hebben met inloggen. Excuses voor het ongemak, zeker nu we deze weken zo afhankelijk zijn van de techniek. Ook vanmorgen hadden we een melding van Heutink. Zie hieronder:

UPDATE Wednesday, 13-Jan-21 09:48 CET:

Op dit moment zijn er onderbrekingen in het gebruik van MOO. De problemen lijken zich te richten op de samenwerking tussen MOO en Google.

Voor gebruikers is dit merkbaar in het niet in kunnen loggen met een MOO account op een Chromebook. Of indien wel ingelogd, het aansluitend niet kunnen openen van Google-apps.

Overige apps (bijvoorbeeld Basispoort) werken wel na ingelogd te zijn in MOO.

Wij begrijpen dat niet iedereen een Windows-werkplek beschikbaar heeft, maar als workaround adviseren wij om tijdelijk gebruik te maken van een Windows werkplek.

Onze welgemeende excuses voor dit ongemak. Wij hebben dit in onderzoek en werken aan een oplossing.


Met vriendelijke groet,

H. Boom

Inspectie bezoek

Beste ouder(s),

In deze tijd van corona zou ik bijna vergeten te melden dat we in december ook een online inspectiebezoek hebben gehad. De inspectrice had ons thema's laten aanleveren. Wij hebben een presentatie gegeven over BAS+ en onze nieuwe opzet in lijngroepen, waarbij het team werkt aan zelfverantwoording op het gebied van schoolontwikkeling. Daarnaast hebben we met haar gedeeld de ontwikkelingen rond begrijpend lezen en onze vragen bij deze ontwikkeling. Analyse van Cito begrijpend lezen is niet mogelijk, Nieuwsbegrip heeft een nieuwe opzet (sluit dit voldoende aan bij de vraagwijze van Cito?) en we verdiepen ons in een nieuwe werkvorm om leesplezier bij teksten te vergroten (close reading). Tot slot hebben we gedeeld de goede vooruitgang rond leesonderwijs op onze school, uitgezonderd dan de afgelopen coronaperiode, die landelijk in groep 3 en 4 zorgen gaf. De inspectrice van haar kant stelde burgerschap ter sprake. We hebben verteld wat we zoal doen (denk aan STAPP, Wonderlijk gemaakt, maar ook hoe het in methodelessen aan bod komt, in Bijbelverhalen, regel van de week, PAD lessen) en vertelt dat binnen onze vereniging al deze uitvoeringsvormen ook verzameld worden op een website. De inspectrice gaf aan een goede en positieve indruk te hebben gekregen van bovengenoemde thema's en daarmee het basistoezicht voor de komende jaren te verlengen. U begrijpt dat wij dit waarderen en dit daarom graag met u willen delen.

Met vriendelijke groet,

H. Boom

Onderwijs

Principieel passend onderwijs

Als reformatorische school is 'Gods Woord' de basis van ons onderwijs. In de tien geboden vinden we de regels voor goed burgerschap. Onderwijskundig werken we aan passend onderwijs vanuit het onderwijsconcept BAS+. Dit betekent bouwen aan een adaptieve school en is te zien aan hoe wij werken aan voorspelbaarheid, regels en routines, ouder- en kind gesprekken, basiscommunicatie, coöperatief leren, etc. Passend onderwijs betekent dat wij een passende plek voor iedereen proberen te zoeken. Vaak binnen onze school, soms daar buiten.