ONZE KERNWAARDEN:

Respect    Samenwerken    Verantwoordelijkheid

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE BANISSCHOOL

Onze school is een mooi, compact gebouw in een nieuwe wijk, met jaarlijks ronde 40 nieuwe leerlingen. In totaal ruim 340 leerlingen. Een jong en enthousiast team van ongeveer 30 leerkrachten, die lesgeven in 15 groepen.
Zomaar wat getallen, maar ook een school waar leerlingen een plek mogen hebben om zich te ontwikkelen. Er wordt aandacht gegeven aan onder andere juiste vakinhoud en sociaal emotionele ontwikkeling. Klassikaal, maar waar nodig ook door ondersteuning op individueel niveau.
Bovenal mag er onderwijs uit Gods Woord worden gegeven met het gebed om Zijn onmisbare Zegen voor tijd en eeuwigheid. Voor alle data op de website geldt: D.V.


Kinderen en testen: wat kan wel, wat kan niet?

Beste ouder(s),

Van de GGD hebben we een bericht voor ouders ontvangen:

Samen veilig, verantwoord en uitvoerbaar fysiek onderwijs 

Het kabinet heeft besloten dat de scholen in het belang van de kinderen weer open konden. Om scholen open te houden, is het belangrijk om goed zicht te houden op de verspreiding van het coronavirus. Een belangrijk onderdeel van de huidige regels is daarom om kinderen zo nodig vaker te testen. Hiervoor is een goede samenwerking tussen GGD Twente, scholen en ouders nodig. 

Sneller de testuitslag als uw kind DigiD heeft 

Als u uw kind aanmeldt voor een testafspraak bij de GGD via www.coronatest.nl dan kunt u de uitslag van uw kind online inzien. De testuitslag via deze aanmelding is er vaak sneller dan de telefonische uitslag. Voor het aanmelden voor een afspraak heeft uw kind een DigiD nodig. Heeft uw kind nog geen DigiD? Dan is het handig om dit alvast te regelen.  

De aanvraag van een DigiD kan drie dagen duren. Vraag daarom nu alvast een DigiD voor uw kind aan via https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/   

Ondiepe neustest, meer tijd en aandacht 

GGD Twente heeft in alle teststraten in Twente testers die veel ervaring hebben met het testen van kinderen. Er is meer tijd en aandacht voor het kind en de ouders. Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van de ondiepe neustest. Dit betekent dat het wattenstaafje minder ver in de neus gaat dan bij een volwassene. Het keeluitstrijkje dat ook nog steeds gedaan wordt bij deze test blijft hetzelfde. 

Het kind kan gratis getest worden op één van de 8 testlocaties van GGD Twente. De uitslag is op dit moment meestal binnen 24 uur bekend 

Maak een afspraak, bel 0800-1202 (elke dag van 8:00 tot 20:00 uur) Of ga naar www.coronatest.nl Hier kunt u met een DigiD een afspraak maken. 

Coronatesten: wanneer, wat zijn de verschillen en welke zijn betrouwbaar?  

We begrijpen heel goed dat het soms lastig is om te weten welke test het beste is in welke situatie. Hier kunt u lezen wanneer u uw kind het beste kunt laten testen. 

We vinden het heel belangrijk dat in de schoolsituatie de juiste testen op het juiste moment worden ingezet. We helpen daarom graag bij vragen hierover. Meer informatie over de verschillen en welke testen betrouwbaar zijn leest u op de website van GGD Twente. 

Zal ik mijn kind laten testen met een spuugtest? 

Dit raden wij af. Deze spuugtest (spugen in een bakje) is onvoldoende betrouwbaar en niet goed gekeurd door het RIVM. Hierdoor kan het zijn, dat uw kind bij een negatieve uitslag toch positief is en hierdoor dus juist het virus verder verspreidt.  

Wanneer kan ik een zelftest gebruiken voor mijn kind? 

Een zelftest voor uw kind kunt u alleen gebruiken, wanneer uw kind geen klachten heeft en niet in contact is geweest met iemand die corona had.  

Mag mijn kind met klachten na een negatieve testuitslag van een zelftest of spuugtest weer naar school? 

Nee, deze testen zijn onvoldoende betrouwbaar hiervoor.  

Mag mijn kind uit quarantaine na een negatieve testuitslag van een zelftest of spuugtest op de 5e dag? 

Nee, deze testen zijn onvoldoende betrouwbaar hiervoor. Als een kind in quarantaine zit bevelen we een PCR test aan bij de GGD. Deze is in deze situaties het meest betrouwbaar.  

Nog vragen? 

Bel onze Informatielijn corona, alle dagen van 8:30 tot 17:00 uur: 053 487 6840, toets 1 

E-mailen kan ook naar infectieziekten@ggdtwente.nl

 

Met vriendelijke groet,

H. Boom

Reformatorische Ouder Vereniging

Beste ouders,

Graag brengen we het volgende onder uw aandacht:

'De ROV komt in Den Haag, namens de ouders, op voor het christelijke en reformatorisch onderwijs. Het is belangrijk om via diverse ingangen (andere ouderorganisaties, OCW, politieke partijen) en met de juiste woorden onze bijdrage te leveren.

De noodzaak blijkt keer op keer wanneer we opmerken dat er heel snel door partijen geroepen wordt om aanpassing van artikel 23. Dit zal in de komende kabinetsperiode een belangrijke issue worden. Veel van onze leden (ouders) vragen of wij iets voor hen als ouders kunnen organiseren. Daarom vindt u in de bijlage een uitnodiging voor een online Congres.'

Van harte aanbevolen!

Met vriendelijke groet,

H. Boom

Onderwijs

Principieel passend onderwijs

Als reformatorische school is 'Gods Woord' de basis van ons onderwijs. In de tien geboden vinden we de regels voor goed burgerschap. Onderwijskundig werken we aan passend onderwijs vanuit het onderwijsconcept BAS+. Dit betekent bouwen aan een adaptieve school en is te zien aan hoe wij werken aan voorspelbaarheid, regels en routines, ouder- en kind gesprekken, basiscommunicatie, coöperatief leren, etc. Passend onderwijs betekent dat wij een passende plek voor iedereen proberen te zoeken. Vaak binnen onze school, soms daar buiten.