ONZE KERNWAARDEN:

Respect    Samenwerken    Verantwoordelijkheid

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE BANISSCHOOL

Onze school is een mooi, compact gebouw in een nieuwe wijk, met jaarlijks ronde 40 nieuwe leerlingen. In totaal ruim 340 leerlingen. Een jong en enthousiast team van ongeveer 30 leerkrachten, die lesgeven in 15 groepen.
Zomaar wat getallen, maar ook een school waar leerlingen een plek mogen hebben om zich te ontwikkelen. Er wordt aandacht gegeven aan onder andere juiste vakinhoud en sociaal emotionele ontwikkeling. Klassikaal, maar waar nodig ook door ondersteuning op individueel niveau.
Bovenal mag er onderwijs uit Gods Woord worden gegeven met het gebed om Zijn onmisbare Zegen voor tijd en eeuwigheid. Voor alle data op de website geldt: D.V.


een berichtje uit groep 1a.

Beste Ouders,

Na de herfstvakantie gaan wij een kijkdoos maken, daarvoor heeft u kind een schoenendoos nodig. Wilt u daarom uw kind een schoenendoos meegeven naar school? Als de kijkdoos klaar is mag uw kind de doos aan familieleden laten zien die daarvoor een klein bedragje mogen geven, dat weer ingeleverd moet worden op school voor de Bonisazending.


hier onder ook nog een aantal foto's van de groep van de afgelopen tijd. Veel Kijkplezier!


Hartelijke groeten,

juf van den Noort


Een berichtje uit groep 1a.

Wat hebben wij vandaag genoten!

Heerlijk gesprongen in de springkussens en er vanaf gegleden! We hadden veel plezier met elkaar.

Toen we uitgesprongen waren hebben we gepicknickt op het plein, het smaakte ons goed.

Vanmiddag ook nog een ijsje,die smaakte ook heerlijk!

Moe en voldaan zijn we naar huis gegaan.


Op de foto’s kunt u zien hoe wij genieten!


Hartelijke Groeten,

Juf van den Noort.


Onderwijs

Principieel passend onderwijs

Als reformatorische school is 'Gods Woord' de basis van ons onderwijs. In de tien geboden vinden we de regels voor goed burgerschap. Onderwijskundig werken we aan passend onderwijs vanuit het onderwijsconcept BAS+. Dit betekent bouwen aan een adaptieve school en is te zien aan hoe wij werken aan voorspelbaarheid, regels en routines, ouder- en kind gesprekken, basiscommunicatie, coöperatief leren, etc. Passend onderwijs betekent dat wij een passende plek voor iedereen proberen te zoeken. Vaak binnen onze school, soms daar buiten.