ONZE KERNWAARDEN:

Respect    Samenwerken    Verantwoordelijkheid

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE BANISSCHOOL

Onze school is een mooi, compact gebouw in de wijk 'Veeneslagen', met jaarlijks ronde 35 nieuwe leerlingen. In totaal ruim 300 leerlingen. Een jong en enthousiast team van ongeveer 30 leerkrachten, die lesgeven in 15 groepen.
Zomaar wat getallen, maar ook een school waar leerlingen een plek mogen hebben om zich te ontwikkelen. Er wordt aandacht gegeven aan onder andere juiste vakinhoud en sociaal emotionele ontwikkeling. Klassikaal, maar waar nodig ook door ondersteuning op individueel niveau.
Bovenal mag er onderwijs uit Gods Woord worden gegeven met het gebed om Zijn onmisbare Zegen voor tijd en eeuwigheid. Voor alle data op de website geldt: D.V.


Een berichtje uit groep 1a

Beste Ouders,


Wat zijn de weken omgevlogen, we gaan al weer bijna vier weken naar school.

En wat hebben we al weer veel geleerd.

Deze week gaan wij ons thema “ de school en verkeer” afronden.

We hopen volgende week met ons nieuwe thema “ de herfst” te beginnen.

Ik voeg een aantal foto’s van de groep toe.


Hartelijke Groet,

Juf M van den Noort.

Uitstapje naar Dondertman

Beste Ouders,


Wat hebben wij vandaag genoten bij Dondertman.

Eerst mochten wij naar de proatzolder, daar hebben wij van alles geleerd over jonge dieren. Naar een filmpje gekeken over de geboorte van een veulentje en ook nog een aantal andere leerzame filmpjes.

Daarna hebben wij een rondje gemaakt langs de dieren, we hebben de geitjes en de koe geaaid.

Ook hebben wij heerlijk gespeeld in de speeltuin.


Moeders die gereden hebben, en een groepje hebben begeleid wil ik hartelijk bedanken!


Om even mee te genieten van ons uitje heb ik een aantal foto’s bijgevoegd.Hartelijke groeten,

Juf M van den Noort.

Onderwijs

Principieel passend onderwijs

Als reformatorische school is 'Gods Woord' de basis van ons onderwijs. In de tien geboden vinden we de regels voor goed burgerschap. Onderwijskundig werken we aan passend onderwijs vanuit het onderwijsconcept BAS+. Dit betekent bouwen aan een adaptieve school en is te zien aan hoe wij werken aan voorspelbaarheid, regels en routines, ouder- en kind gesprekken, basiscommunicatie, coöperatief leren, etc. Passend onderwijs betekent dat wij een passende plek voor iedereen proberen te zoeken. Vaak binnen onze school, soms daar buiten.