ONZE KERNWAARDEN:

Respect    Samenwerken    Verantwoordelijkheid

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE BANISSCHOOL

Onze school is een mooi, compact gebouw in een nieuwe wijk, met jaarlijks ronde 40 nieuwe leerlingen. In totaal ruim 340 leerlingen. Een jong en enthousiast team van ongeveer 30 leerkrachten, die lesgeven in 15 groepen.
Zomaar wat getallen, maar ook een school waar leerlingen een plek mogen hebben om zich te ontwikkelen. Er wordt aandacht gegeven aan onder andere juiste vakinhoud en sociaal emotionele ontwikkeling. Klassikaal, maar waar nodig ook door ondersteuning op individueel niveau.
Bovenal mag er onderwijs uit Gods Woord worden gegeven met het gebed om Zijn onmisbare Zegen voor tijd en eeuwigheid. Voor alle data op de website geldt: D.V.


noodoproep brigadieren

Beste ouder(s),

De verkeersouders zijn bij me geweest, omdat het brigadierrooster aan de Stroekeld niet meer sluitend is te krijgen. Vanaf deze week staan er dinsdagmiddag 13.10 uur ook geen brigadiers meer. Ze roepen alle ouders, die gebruik maken van deze oversteekplaats, op om zich aan te melden. Ook waarderen we bijzonder als ouders, die de kinderen wat groter hebben, willen helpen aan de Stroekeld. Al is niet de oversteekplaats waar de eigen kinderen oversteken. Samen zorgen we zo dat onze kinderen veilig naar school kunnen! Reageer alstublieft naar verkeersoudersbanisschool@gmail.com.

Met vriendelijke groet, namens de verkeersouders Immink en Kettelarij,

H. Boom

Laatste mogelijkheid bestellen jubileumboek RSVR voor introductieprijs.

Eind september verscheen het jubileumboek van onze schoolvereniging. Er is veel belangstelling voor het boek. Inmiddels is ruim tweederde van de beschikbare boeken verkocht. Tot en met 31 oktober is het boek nog te bestellen voor € 22,50. Daarna is de prijs € 27,50. 

Het 600-pagina’s tellende boek heeft als titel ‘Zijn Naam van kind tot kind’. Het boek beschrijft de geschiedenis van de schoolvereniging vanaf de oprichting en is aangevuld met anekdotes en bijdragen van een groot aantal personen die bij de schoolvereniging betrokken waren of zijn. Ook zijn er honderden (klassen)foto’s in het boek opgenomen. Het is een prachtig en uniek boek geworden met gegarandeerd leesplezier voor jong en oud.

Het boek is uitsluitend te bestellen via de website www.jubileumrsvr.nl en kan direct via I-deal betaald worden. U kunt kiezen voor verzenden en ophalen. De verzendkosten zijn € 7,95.

Wanneer u bij uw bestelling heeft aangegeven dat u het boek af wilt halen, krijgt u per e-mail bericht waar en op welk tijdstip u het boek kunt halen. Het is de bedoeling de komende weken iedere vrijdag een afhaalmoment te organiseren. U krijgt per mail bericht waar en wanneer u het boek op kunt halen. 


Onderwijs

Principieel passend onderwijs

Als reformatorische school is 'Gods Woord' de basis van ons onderwijs. In de tien geboden vinden we de regels voor goed burgerschap. Onderwijskundig werken we aan passend onderwijs vanuit het onderwijsconcept BAS+. Dit betekent bouwen aan een adaptieve school en is te zien aan hoe wij werken aan voorspelbaarheid, regels en routines, ouder- en kind gesprekken, basiscommunicatie, coöperatief leren, etc. Passend onderwijs betekent dat wij een passende plek voor iedereen proberen te zoeken. Vaak binnen onze school, soms daar buiten.