Wij werken met het Media Attitude Model (MAM), wat uit gaat van vier media attituden: 

1. Pelgrim:
 De mediagebruiker is leerling, maar ook pelgrim. Hij zwerft niet, maar heeft een doel voor ogen en ziet uit naar zijn bestemming. Als reiziger vermijdt hij onnodige ballast. Zijn morele kompas bepaalt zijn gedrag onderweg.

 2. Dienaar:
De pelgrim reist niet alleen, maar samen met anderen. Als dienaar heeft hij in die groep het welzijn van de ander op het oog. Zijn mediagebruik is gericht op relatie, ontmoeting, liefde en verantwoordelijkheid.

3. Burger:
De dienaar beweegt zich in de fysieke en virtuele wereld. In beide omgevingen is hij burger en heeft hij oog voor de geestelijke werkelijkheid. Hij erkent de grote verbanden van gezin, school, kerk, bedrijf en maatschappij en geeft een betrokken invulling aan zijn taken in deze verbanden.

 4. Leerling:
De dienaar denkt ook aan zichzelf. Zijn mediagebruik is gericht op innerlijke verrijking. Woordgerichtheid, focus en langzaam leren bieden de leerling tegenwicht tegenover de beeldcultuur en mediaprikkels. 

Bij iedere media attitude horen waarden, die wij in media lessen aan bod laten komen. Wij gebruiken hiervoor de methode STAPP. De planning van deze lessen vindt u in de ouderbrief: 
Ouderinformatie brief met planning 2019-2021.pdf

Wilt u meer weten over het MAM? Achtergrond informatie is te vinden in het boekje 'Pelgrim in medialand' van Steef de Bruijn en Henrieke van Dam.