Organisatie & Structuur

Binnen onze school hebben we een aantal taken. De directeur is eindverantwoordelijke voor de school. Hij werkt in een managementteam samen met drie coördinatoren. Zij zijn tevens ook de intern begeleiders, die verantwoordelijk zijn voor de leerlingenzorg. Het managementteam is verantwoordelijk voor het leiden van de vergaderingen. De directeur voor de teamvergadering, de coördinatoren voor de bouwvergaderingen. De organisatie is verdeeld in drie bouwen: de groepen 1 en 2, de groepen 3 tot en met 5 en de groepen 6 tot en met 8.

Ter ondersteuning voor de leerlingzorg en het management is er een onderwijsassistente voor 5 dagen per week. Daarnaast is er een remedial teacher, een plusleerkracht (Micado) en zijn er iedere week externen als logopediste en fysiotherapeute in de school.

Tot slot zijn er taken binnen het team verdeeld op gebied van cultuur, methodecommissies, ICT, techniek, schoolopleider, etc. Vrijwel alle leerkrachten zijn bevoegd om gym te geven. Nieuwe leerkrachten volgen de gymopleiding om bevoegd te worden.