Home - Banisschool

Een mooi compact gebouw in een nieuwe wijk, met jaarlijks rond de 40 nieuwe leerlingen. In totaal ruim 340 leerlingen. Een jong en enthousiast team van ruim 30 leerkrachten, die lesgeven in 15 groepen. Zomaar wat getallen, maar ook een school waar leerlingen een plekje mogen hebben om zich te ontwikkelen.

En zo wordt gewerkt aan vakinhoud en aan sociaal emotionele ontwikkeling. Klassikaal, maar waar nodig ook door ondersteuning op individueel niveau.

En bovenal mag er onderwijs uit Gods Woord worden gegeven met het gebed om Zijn onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid.

Voor alle data op de website geldt: D.V.